สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคืออะไร? พร้อมเปรียบเทียบความแตกต่างล่าสุด

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคืออะไร ทำหน้าที่อะไร 2567

สถาบันการเงินคืออะไร สถาบันทางการเงินคือสถาบันที่มีหน้าที่ระดมเงินออมส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือลงทุน และทำธุรกิจในรูปแบบการกู้ยืม
สถาบันการเงินมีกี่ประเภทอะไรบ้าง สถาบันการเงินในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยบทความนี้เราจะมาพูดถึงสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร หรือ Non Bank Institutions)
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารคือ สถาบันทั้งของรัฐและเอกชนที่จัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจเฉพาะสาขาของเศรษฐกิจที่ทำการอยู่ภายใต้กฎหมาย และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านสินเชื่อ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกันภัย สหกรณ์ และโรงรับจำนำ

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่เชื่อถือได้ 2567

ในปัจจุบันผู้คนมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นทางด้านการเงิน หลายคนเลือกสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นการขอสินเชื่อ หรือการลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งบางครั้งสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็ตอบโจทย์มากกว่า และตอนนี้ก็มีสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเกิดขึ้นมากมาย อีทั้งยังเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น 

  • บริษัทประกันชีวิต เป็นการระดมเงินทุนของบริษัทมาจากการขายกรมธรรม์
  • บริษัทหลักทรัพย์ มีหน้าที่ช่วยกระจ่ายหลักทรพย์ให้กับนักลงทุน 
  • บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นบริษัทเพื่อจุดประสงค์การทำธุรกิจและการกู้ยืมเงิน
  • กองทุนรวม สำหรับให้ผู้ลงทุนได้เงินปันผล และกำไร
  • สหกรณ์การเกษตร มีหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกเพื่อการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ มีหน้าที่จัดสรรเงินทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อนำไปใช้จ่าย

  หากต้องการเลือกทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเราสามารถค้นหารายชื่อสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารได้จากเว็บไซต์ออนไลน์ หรือศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความมั่นใจในการทำธุรกรรม

 

เปรียบเทียบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร กับสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร

อยากที่เราทราบกันดีว่าบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้านการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น การเปิดบัญชี การฝากและการออมเงินเพื่อผลตอบแทน การให้สินเชื่อ รวมถึงการออกบัตรเครดิต ในขณะที่สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ก็เป็นสถาบันการเงินที่เปิดมาเพื่อให้บริการด้านการเงินกับประชาชนเช่นกัน เช่น การขอสินเชื่อส่วนบุคคล การกู้เงิน การทำบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด แต่ข้อจำกัดของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็คือไม่สามารถเปิดปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินได้ นอกจากนี้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารยังมีตัวเลือกมากมาย ซึ่งบางครั้งก็ไม่น่าเชื่อถือเท่ากับสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร แต่ทั้งนี้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็อยู่ภายใต้กฎหมายและการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีกระทรวงการคลังดูแล ซึ่งเราสามารถตรวจสอบสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่เราสนใจได้เว็บไซต์ทางการของ “ธนาคารแห่งประเทศไทย”