Hotline  085-5959940 คุณภัตธนสันต์   

               Email     [email protected] 
                 


คีย์แท็ก คีย์แท็กโรงแรม Hotel lock system ระบบประตูโรงแรม คีย์แทกประหยัดไฟฟ้า คีย์การ์ด เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CCTV ตู้เซฟ

Key Tag  / คีย์แท็ก ควบคุมไฟในห้องพัก

 คีย์แท็ก , Key Tag , คีย์แท็ก โรงแรม , Key Tag  Hotel.

คีย์แท็กควบคุมไฟห้องพัก ขนาด 30 A.

คีย์แท็กควบคุมไฟห้องพัก ขนาด 70 A.

คีย์แท็กควบคุมไฟห้องพัก ขนาด 90 A.

Brand : Profess Lock

คีย์แท็ก ( Key Tag ) คืออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในห้องพักสำหรับโรงแรม

ห้องเช่ารายวัน หรืออื่นๆ โดยคีย์แท็กจะทำหน้าที่ตัดกระแสไฟ

และปล่อยกระแสไฟภายในห้องพักเพื่อช่วยประหยัดไฟในกรณี

ที่ลูกค้าไม่ได้อยู่ภายในห้องพัก

การทำงาน คีย์แท็ก ( Key Tag ) Profess lock

คีย์แท็กประกอบไปด้วย ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนด้วยกันคือ

1 แท็ก ( Tag )ซึ่งอาจมีหลายแบบด้วยกัน เช่น เป็นบัตรประเภท RFID Card , Mifare Card , หรือเป็นอคีลิคแบบ

สี่เหลี่มผืนผ้า ซึ่งแท็กแต่ละประเภทอาจจะมีการใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ด้วยเช่น RFID Card หรือ Mifare Card

ใช้งานร่วมกับระบบ Hotel Door Lock

2 เต้ารับแท็ก ( Tag Hole ) มีหน้าที่เป็นตัวรับแท็ก ซึ่งภายในเต้ารับแท็ก จะมีวงจรอยู่เพื่อใช้อ่านค่าของแท็กที่

นำมาเสียบ โดยภายใน แท็กก็จะมีอุปกรณ์ฝังอยู่ เมื่อแท็กถูกเสียบเข้ากับเต้ารับแท็ก แล้วคลื่นความถี่ตรงกันวงจร

ภายในเต้ารับแท็กก็จะสั่งให้ รีเลย์ทำการปล่อยไฟเพื่ออุปกรณ์ภายในห้องพักทำงาน

3 รีเลย์คอนโทรล ( Relay control Unit ) เป็นอุปกรณ์สำหรับ ตัด-ต่อ กระแสไฟซึ่งมีหน้าที่ในการตัดต่อกระแสไฟ

ในห้องพัก ซึ่งรีเลย์คอนโทรล ( Relay control Unit ) จะรับคำสั่งมาจาก เต้ารับแท็ก เมื่อมีการเสียบแท็กเข้ากับ

เต้ารับแท็ก ก็จะสั่งงาน กล่อง Relay control Unit ให้ทำการต่อกระแสไฟ ไฟและอุปกรณ์ในห้องพักที่ต่อผ่าน

วงจรรีเลย์คอนโทรลก็จะทำงาน

คุณสมบัติการใช้งาน คีย์แท็ก ( Key-Tag )  Profess lock

1 สามารถควบคุมไฟสูงสุดได้ถึง 20,000 watt 90A. หรือสั่งทำพิเศษ

2 สามรถหน่วงเวลาดับไฟได้ 15- 30 วินาที

3 รีเลย์รวม 3 ช่อง 4 ช่อง ( เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น แสงสว่างและอื่นๆ)

4 รีเลย์แต่ล่ะองสามารถรับโหลดได้สูงสุดถึง 6,600 watt

5 เต้ารับจะรับบัตรต่างๆเช่น RFID Card, Mifare Card , IC Card

www.professlock.com
       
       
       ติดต่อสอบถามข้อมูล
Id Line Profess Lock
 Contractบริษัท โปรเฟสล็อก จำกัด


Soi Pracha-Uthit ,  Pracha-Uthit Road , Thungku , Bangkok 10140


Tel : 085-5959940     Fax : 02-7497-686


Email  :  [email protected]
Copyright © 2015 Proengineerr.com. All Rights Reserved. Design by  www.proengineerr.com