PRODUCT  DETAIL

    


     
  
     
 กุญแจคีย์การ์ดสำหรับห้องพัก สำหรับ  
 โรงแรม  รีสอร์ท อพาร์เม้นท์ ห้องพัก
 เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  รายวัน รายเดือน
 ง่ายต่อการบริหารจัดการ  และมีความ
 ปลอดภัยสูง มีโปรแกรมบริหารจัดการ  
 ห้องพักสามารถตรวจสอบและดูรายงานได้

 ระบบกุญแจ สำหรับ บ้าน คอนโด ห้องพัก
 มีให้ เลือกหลายระบบ การ์ด  รหัส  สแกน
 รายนิ้วมือ  กุญแจ  มีความปลอดภัยสูง
 ง่ายสะดวกต่อ การใช้งาน 

 ระบบคีย์การ์ด สำหรับ คอนโด อพาร์เม้นท์
 องกรณ์ โรงงาน และอื่นๆ  มีให้เลือกหลาย
 ระบบ สแกนรายนิ้วมือ พร้อมกุญแจ
 มีความ ปลอดภัยสูง ง่ายสะดวกต่อการใช้
 งานมี Software บริหารจัดการบุคล เชื่อม
 ต่อได้ หลายเครื่อง
     
    
     

 
 
  
     
     
     
 ระบบอินเตอร์คอมแบบเห็นหน้า สำหรับ
 บ้านพัก คอนโด อพาร์เม้นท์  สามารถ
 เชื่อมต่อได้ 1,000  ห้องพัก  สำหรับ
 คอนโด  
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ เชื่อมต่อ
 ไปยังหน่วยงานรักษาความปลอดภัย
  อุปกรณ์ควบคุมไฟในห้องพักสำหรับ
 ห้องพัก โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
 รายวัน รายเดือน สามารถรับโหลดได้สูง
 อายุการใช้งานนาน 
  ตู้เซฟ สำหรับห้องพัก โรงแรม  รีสอร์ท
 อพาร์เม้นท์ หอพัก  เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
 แข็งแรง ทนทาน มีความปลอดภัยสูง 
     
     
     
     
    
 

    


www.proengineerr.com
Email : proengineerr@hotmail.com   info@proengineerr.com
Copyright © 2005-2008  proengineerr.com  All Rights Reserved